Family in Dubai

Muhammed föddes ca 570 e Kr och blev tidigt föräldralös. Han uppfostrades av en farbror i Medina. Han blev en duktig handelsman och träffade genom sitt arbete sin första fru, Khadidja. Muhammed var 25 år när han gifte sig med Khadidja som var en änka i 40 årsåldern.

Det sägs att Khadidja var en vass affärskvinna och att deras äktenskap upplevs relativt jämlikt. När Muhammed var 40 år började han få uppenbarelser. Han sökte sig undan och satt i en grotta utanför Medina när han fick den första uppenbarelsen av ängeln Gabriel. 3 år senare började han predika sin tro. Det var tufft i början och många utsatte honom för angrepp och mothugg.

En av de främsta saker som Muhammed förspråkade var monotesim= att det finns bara en Gud. På denna tid tillbad folket många olika gudar. De starka och rika familjerna i Mecka såg Muhammed som ett hot mot sin ställning och rikedom. Muhammed flydde till Medina, eller egentligen en stad utanför – Yathrib, som senare blev Medina.

622 flydde Muhammed och det är det år som muslimerna räknar som sitt första. I Medina enade Muhammed de olika klanerna och Muhammed vände blicken mot Mecka. 630 lyckades Muhammed med våld inta Mecka. För att vinna kriget så lierade sig Muhammed med judarna. Han upplevde dock att de lurade honom och lät avrätta alla män i den judiska stammen, Quaaizah, och sålde kvinnorna som slavar. 632 blev Muhammed sjuk och dog. Större delen av den arabiska halvön hade då konverterat till islam och stod enade.

Omgående efter Muhammeds död blev det oroligheter och maktkamp. Muhammeds svär far tog makten och efterföljdes av 3 kalifer i ganska snabb takt. Under denna tid drog de vidare ut och erövrade delar av det Bysantiska och Persiska riket. 

Muhammed hann gifta om sig flera gånger efter Khadidjas bortgång. Under tiden de var gifta tog han ingen ny fru, men innan sin död gifte han sig 11 gånger och hade 2 konkubiner. Enligt Koranen får en man endast ha 4 fruar. Muhammed fick tillåtelse av Gud att överskrida den gränsen. Det sägs att den mest älskade frun hette Aisha. Muhammed gifte sig med henne då hon var sex år, men äktenskapet fullbordades inte förrän hon var nio år.

I Koranen står även att en man inte får gifta sig med flera om inte fru nr 1 ger tillåtelse. Mannen måste behandla fruarna rättvist, både i besök och tillgångar. Motivet till att gifta sig med flera fruar var att under denna tidsperiod rådde oroligheter och krig. Kvinnor gick inte säkra, utan behövde beskydd. Giftemål stärkte även makten inom familjerna. Det bästa är att gifta sig så nära sin egen familj som möjligt. ( Se nuvarande Sheikh, som gifte sig med sin kusin.) Det handlar om makt och för att behålla makten ingå äktenskap.