Family in Dubai

Om olyckan är framme

Om ni råkar ut för en allvarlig olycka eller blir förgiftad/biten av något av allvarligare art (spindel med rött kors) skall ni omgående åka till det sjukhus med bästa beredskap för trauma. I Dubai är det Al Wasl Hospital, 04 219300, för barn upp till 15 år, samt Rashid Hospital,04 35374000, för barn över 15 år eller vuxna. 

 

Telefonnummer i akutfall

Polis   999           Brandkår   997          Ambulans   998

 

Om det sker en naturkatastrof eller större händelse som påverkar UAE är det viktigt att er ambassad vet hur många landsmän som befinner sig i landet. Registrera er därför omgående hos er respektive ambassad/konsulat.

För svenskar http://www.swedenabroad.com/

För norskar http://www.norway.ae/

För finska http://www.finland.ae/

 

SOS-International a/s är de nordiska försäkringsbolagens serviceorganisation i samband med utlandsskador. Syftet med verksamheten är att hjälpa utlandsresenärer på de nordiska försäkringsbolagens vägnar. De flesta försäkringar för expats hänvisar akut till SOS International.

Tel: +45-70-10 50 50
Fax: +45-70-10 50 56